Nositelj projekta: Učilište Janus , I.Gundulića 5, Osijek

Cilj projekta: Cilj projekta je doprinijeti povećanju uključivanja odraslih osoba u obrazovanje te omogućiti stjecanje kvalifikacije i povećanje znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihovu konkurentnost na tržištu rada. Sudjelovat će 80 osoba u 3 programa – osposobljavanje za njegovatelja/icu i za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica, te u programu usavršavanja za instalatera/ica solarnih sustava.

Ciljne skupine su:

Odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacije
Odrasle osobe u dobi između 15 – 34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja)
Dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine
Za ciljne skupine organizirat će se 3 programa obrazovanja odraslih:

Njegovatelj/ica
Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar/ica
Instalater/ka solarnih sustava
Članovi ciljnih skupina (odabrani putem oglasa i javnih poziva u medijima, diseminacijom letaka i anketiranjem u područnom uredu HZZ-a) će po završetku projekta steći prvu kvalifikaciju ili višu razinu kvalifikacije čime su povećali svoju zapošljivost na tržištu rada.

Trajanje projekta: 36 mjeseci
Datum početka projekta: 25.01.2018.
Datum završetka projekta: 24.01.2021.
Ukupna vrijednost projekta: 1.489.976,40 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 1.489.976,40 kuna

Kontakt osobe za više informacija:
Ravnateljica: Željka Bertić Kukić , prof.
Mob.: 091 220 6645