Programi

1. Osposobljavanje za poslove njegovateljica

Uvjeti za upis:

 • Završena osnovna škola
 • Navršenih 18 godina
 • Liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole
 • Osobna iskaznica
 • Domovnica
 • Rodni list

Cilj programa je da polaznici:

 • steknu znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka njegovatelja/ice
 • razviju humani odnos prema bolesniku/štićeniku
 • razviju smisao za kulturno-higijenske navike
 • razviju vještine komuniciranja s bolesnikom/štićenikom i suradnicima
 • razviju samostalnost u radu i sposobnost razumijevanja radnih naloga medicinskog osoblja

Sadržaj programa – nastavne cjeline:

 • Osnove dermatologije, anatomije i fiziologije
 • Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
 • Zaštita na radu i prva pomoć
 • Praktična nastava u domu za starije i nemoćne osobe

Trajanje programa: 440 sati

Napomena: Praktična nastava se izvodi u ustanovi s kojom Učilište ima ugovor o suradnji.


2. Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar

Uvjeti za upis:

 • Završena osnovna škola
 • Navršenih 17 godina
 • Liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole
 • Osobna iskaznica
 • Domovnica
 • Rodni list

Kompetencije:

 • Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
 • Koristiti i održavati kuhinjski pribor, aparate i uređaje na ispravan način
 • Odabirati živežne namirnice i čuvati ih na  pravilan način
 • Razlikovati i provesti tehnološke postupke gotovljenja jednostavnih jela
 • Primjenjivati pravila zaštite na radu

Sadržaj programa – nastavne cjeline:

 • Osnove higijene
 • Ugostiteljska roba i oprema
 • Osnove kuharstva
 • Zaštita na radu
 • Praktična nastava

Trajanje programa: 180 sati